DEȘEURI MUNICIPALE

Printre activitățile noastre, transportul deșeurilor municipale constituie o sarcină extrem de importantă și responsabilă, deoarece în viața cotidiană a locuitorilor unei așezări este un factor determinant transportul deșeurilor în mod regulat și ireproșabil, conform unui orar.

Societatea noastră efectuează colectarea și transportul deșeurilor cu autovehicule moderne.

Flota noastră modernă de autovehicule ne permite să satisfacem nevoile clienților noști la cel mai înalt nivel posibil, în condiții stricte de protecție a mediului și în limite economice optimizate.

Pentru colectare utilizăm recipiente de 120-240-1100 de litri,  în sistem de proprietate personală sau cu taxă de închiriere, precum și containere de 5-7-10-31 m3 în sistem de închiriere.

Firma noastră efectuează transportul deșeurilor municipale, în conformitate cu cerințele legale, ca parte a serviciilor publice în următoarele localități din județul Harghita: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Vlăhița, Praid, Lupeni, Dănești, Mărtiniș, Dârjiu, Avrămești, respectiv în județul Cluj: Cojocna, Săndulești, Tureni).

Îi rugăm pe stimații proprietari de imobile, să plaseze recipientele de colectare a deșeurilor astfel încât acestea să fie bine vizibile și ușor accesibile, până la ora 6 dimineața în ziua transportului. 

Vom putea efectua numai golirea acelor recipiente de colectare, care îndeplinesc condițiile stabilite în contractul de servicii publice.

Contractele cu consumatorii pot fi încheiate, modificate sau reziliate la Odorheiu Secuiesc, str.  Bethlen Gábor nr. 73., la serviciul nostru pentru clienți ori pe bază de aranjament prealabil la colegii noștri responsabili pentru încheierea contractelor, care se deplasează la fața locului. Contractele sunt încheiate, modificate sau reziliate între data de 1 și 14 a fiecărei luni, astfel încât să producă efecte din prima zi a lunii respective, iar începând din data de 15 a fiecărei luni încheierea, modificarea și rezilierea contractelor produce efecte din prima zi a lunii următoare.

Vă rugăm, ca în vederea încheierii contractului de servicii publice să aveți la dvs. următoarele:

•actul de identitate

În vederea solicitări unui recipient de colectare, sau dacă doriți înlocuirea recipientului de colectar, apelați serviciul nostru de relații cu clienții la nr. de telefon 0266-217 407.

Puteți consulta aici condițiile contractuale generale.

Serviciul de relații cu clienții:

Tel. 0266-217 407

Program:  Luni – Joi 8:00 – 16:00

                  Vineri 8:00 – 14:00

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE

Protecția mediului și menținerea integrității acestuia pentru generațiile viitoare constituie o sarcină comună. Un element fundamental în acest scop este gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, colectarea selectivă a acestora.

Obiectivul colectării selective a deșeurilor constă în reducerea cantității deșeurilor ajunse în depozitul de deșeuri, protecția mediului, moderarea impactelor negative asupra acesteia și a poluării, respectiv recuperarea și valorificarea materialelor prime secundare (de ex. : hârtie, sticlă).

Firma noastră a inițiat colectarea selectivă a deșeurilor în conformitate cu cerințele legale, ca parte a serviciilor publice, în următoarele localități: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița, Gheorgheni,  Praid, Avrămești, Lupeni și Dănești.

Colectarea se face în sistem de „insule“ de colectare separată a deșeurilor, pentru colectarea a patru tipuri de deșeuri: hârtie, sticlă, flacoane PET și doze metalice.

Insulele de colectare sunt amenajate în general în apropierea unor instituții, magazine, centre comerciale, ansamble rezidențiale, intersecții mai aglomerate.

Recipientele de colectare sunt golite de vehicule speciale cu macara, ale căror interior colector de 31 m3 poate părea mono-volum din exterior, însă în realitate este compartimentat.

În depozitul nostru primim, în zilele de lucru, între orele 7:00 și 16:30, următoarele tipuri de deșeuri colectate separat,: hârtie, plastic, articole electrice și electronice, metal.

În caz de cantități mai mari, efectuăm și transportul deșeurilor enumerate mai sus pe bază de programare.

Adresa:

RDE Harghita Srl, str. Recoltei nr. 1.

Persoană de contact:

Balázs Hegedűs Csaba, Manager de gestionare a deșeurilor  – Tel. 0730-711 325

 

TRANSPORT DE DEȘEURI, PĂMÂNT ȘI MOLOZ ÎN CONTAINERE

Vă rugăm să rețineți că eliminarea în siguranță a deșeurilor poluante pentru mediu este asigurată numai dacă acestea ajung la un gestionar care dispune de autorizație.

În vederea protejării mediului nostru înconjurător, vă rugăm să vă asigurați că deșeurile dvs. din construcții sunt gestionate în mod profesional.

Se califică drept moloz pur deșeurile din construcții și dărâmări de ziduri, care nu conțin următoarele: hârtie, plastic, metale, deșeuri verzi, cauciuc, sticlă, etc…

Transportul de deșeuri, pământ și moloz se efectuează cu containere de 5 și 7 m3.

Preluăm comenzile referitoare la livrarea containerului, respectiv transportul deșeurilor cu o zi  lucrătoare înainte.

Prețul prestației depinde de dimensiunea containerului și tipul deșeurilor.

Prețul serviciului cuprinde costul livrării containerului și prețul eliminării deșeurilor.

Transportul de deșeuri în container se poate comanda telefonic la numărul de telefon 0266-217407 sau personal la serviciul nostru de relații cu clienții situat în strada Bethlen Gábor, nr. 73.

 

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR PUBLICE

Acordăm o atenție deosebită înfrumusețării orașelor Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc, drept pentru care efectuăm în mod regulat curățarea manuală și mecanizată a spațiilor publice. Menținem curățenia drumurilor cu ajutorul unor utilaje de curățat moderne, iar în timpul caniculelor din timpul verii le răcorim prin stropire.

Totodată, suntem parteneri contractuali ai numeroase societăți și centre comerciale importante.

Persoană de contact:

Bálint Lehel, director tehnic– Tel. 0730-711 306

 

Deșeuri periculoase

Firma noastră efectuează transportul deșeurilor periculoase prin intermediul societății înfrățite RDE Huron SRL.

Putem efectua colectarea următoarelor deșeuri periculoase: ulei uzat, baterii și acumulatoare, materiale de ambalat poluate, corpuri de iluminat, lacuri, vopsele, substanțe chimice cu termenul de valabilitate expirat.

Persoană de contact:

Balázs Hegedűs Csaba, Manager de gestionare a deșeurilor – Tel. 0730-711 325

 

Deszăpezire mecanică în timpul iernii

Odată cu sosirea iernii stăm la dispoziția clienților noștri cu excavatoare și utilaje de împrăștiere de înaltă performanță pentru deszăpezirea drumurilor înghețate, înzăpezite.

Suntem parteneri contractuali ai mai multor centre comerciale importante, precum și a numeroase firme active în sectorului antreprenorial.

Persoană de contact:

Bálint Lehel, director tehnic – Tel. 0730-711 306