LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Cégünk fő tevékenysége a szemétszállítási szolgáltatás biztosítása különböző településeken, úgy fizikai, mint jogi személyek, közintézmények, valamint lakó- és tulajdonosi társulatok részére. A hulladék kifogástalan módon történő összegyűjtése és elszállítása nagyon fontos szolgáltatás, amely nagy felelősséget feltételez a szolgáltató részéről, mivel egy település mindennapi életében a közegészség meghatározó és szükséges tényező.

Cégünk vezetőségének fő célja, hogy meggyőzze a települések lakosságát és vezetőségét az európai típusú lakossági hulladék-előgyűjtési, - gyűjtési és - szállítási rendszer bevezetésének fontosságáról, amely csak a rendszer gyors korszerűsítésével, valamint a gép- és járműflottánk teljesítményének növelésével, illetve a végzett tevékenység jobb megfelelőségre való kicserélése révén valósulhatott meg. Így, modern gépjárműflottánk lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink igényeinek a lehető legmagasabb szinten eleget tegyünk, szigorú környezetvédelmi és optimalizált gazdasági keretek között.

A különböző ügyfelekkel történő hulladékszállításra vonatkozó szerződéskötések alkalmával figyelembe vett meghatározó tényezők az alábbiak: modern technológia alkalmazása, a folyamatok automatizálása, a nyújtott szolgáltatás minősége, esztétikuma és jövedelmezősége.

A különböző típusú hulladékok gyűjtése során 120-240-1100 literes gyűjtőedényeket bocsájtunk ügyfeleink rendelkezésére,  akár saját tulajdonú, akár bérleti díjas vagy díjmentes használati rendszerben, illetve 5-7-10-31 m3-es konténereket bérleti díjas rendszerben jogi személyiséggel rendelkező ügyfelek esetében.

 

A hulladékgyűjtés és - elszállítás keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Lakossági hulladék gyűjtése és elszállítása

Hasonló jellegű kereskedelmi tevékenységből származó hulladék gyűjtése és elszállítása

Újrahasznosítható hulladék gyűjtése és elszállítása

Nagyméretű hulladék gyűjtése

Lakossági eredetű építési hulladék gyűjtése és elszállítása

Veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítása

Elektromos, elektronikus és háztartási gépekből származó hulladék gyűjtése és elszállítása

 

A maradék hulladék a Hargita megyei környezetileg engedélyezett hulladéklerakón kerül tárolásra, amely a Cekend tetőn található, és a nemzeti és európai szabványokkal összhangban épült.

Cégünk a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, a közszolgáltatás részeként lakossági hulladékszállítást Hargita megyében több településen végez, köztük: Csíkcsicsó, Madéfalva, Csíkrákos, Csíkszentdomokos, Csíkszépvíz, Csíkpálfalva, Gyímesfelsőlok, Gyímesközéplok, Oklánd, Homoródalmás, Tusnádfürdő, Vasláb, Gyergyóújfalu, Tölgyes, Borszék, Gyergyóvárhegy, Galócás, Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás, stb.

A szerződéskötésre és a hulladékgyűjtésre vonatkozó információk

Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket jól látható és könnyen megközelíthető módon, a szállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. A szemételszállítás programja itt látható.

Csak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelő hulladékgyűjtő edények ürítését áll módunkban elvégezni. Lakossági szerződéskötésre, módosításra, vagy megszüntetésre a cégünk csíkszeredai székhelyén működő ügyfélszolgálatunknál van lehetőség, melynek címe: Bolyai u. 31 sz., vagy előzetes egyeztetés után a szerződéskötő kollégáinknál, akik a helyszínre mennek.

Az általános szerződési feltételek itt tekinthetőek meg.

Gyűjtőedény igényléshez, illetve gyűjtőedény cseréjéhez kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a következő telefonszámon: 0266 372 718.

Ügyfélfogadó iroda :

Tel.  0266 372 718

Program:  Hétfő – Péntek  8:00 – 16:30

                  Péntek   8:00 – 14:00

 

LAKOSSÁGI ÉS IPARI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Környezetünk védelme és annak megóvása a jövő generációi számára közös cél. Ennek egyik alapvető eleme a hulladékok megfelelő kezelése, a szelektív hulladékgyűjtés.

A szelektív hulladékgyűjtés célja a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, környezetünk védelme, annak terhelésének, szennyezettségének mérséklése, valamint a másodnyersanyagok kinyerése és hasznosítása.

Cégünk a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, a közszolgáltatás részeként az  Ecorom Ambalaje S.A társasággal közösen elindította a lakossági szelektív hulladékgyűjtést minden településen, ahol tevékenységet folytat.

A gyűjtés „gyűjtőszigetes” rendszerben történik, ahol háromféle „harang” típusú edény, valamint 1100l edények találhatóak, amelyek négy fajta hulladék begyűjtésére alkalmasak: papír, műanyag, fém és üveg.

A gyűjtőszigetek nagyrészt intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, lakótelepek, forgalmasabb csomópontok környékén találhatóak meg.

A gyűjtőedényeket speciális, darus abroller típusú gépjármű üríti ki, 31 m3-es rekeszes megoldású tartályokba..

Cégünk a 2002/856 Kormányrendelet szerinti hulladékosztály hulladéktípusait jogosult átvenni. Így, hulladékudvarunkban az alábbi újrahasznosítható hulladékfajtákat vesszük át: papír csomagolóanyagok, karton csomagolóanyagok, PE, PP; PET, HDPE, PVC, PC (színes , színtelen fólia) műanyag csomagolóanyagok, fém csomagolóanyagok, üveg csomagolóanyagok, elektromos cikkek, elektronikai és háztartási cikkek - DEEE, vas és színesfém.

Nagyobb mennyiség esetén (100 kg fölött), előre egyeztetett időpontban, a fent felsorolt hulladékok elszállítását is vállaljuk Hargita megye területén, szerződés alapján.

Ügyfélfogadó iroda :

Tel.  0266 372 718, 0730 711 384

Kapcsolattartó személy :

Bodó Katalin - hulladékgazdálkodási menedzser

Program:  Hétfő – Péntek  8:00 – 16:30

                  Péntek   8:00 – 14:00

 

KONTÉNERES HULLADÉK-, FÖLD- ÉS TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS

Cégünk Hargita megye területén jogi személyekkel kötött szerződések alapján jogosult föld- és törmelékszállításra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a környezetet szennyező hulladék biztonságos elhelyezése akkor biztosított, ha azt engedéllyel rendelkező kezelő végzi.

Tiszta sittnek számít az az építési és bontási hulladék, amely nem tartalmazza a következő hulladékokat: papír, műanyag, fémek, zöldhulladék, gumi, üveg, stb.

A konténeres hulladék, föld- és törmelék szállítása 5, 7, 10, 15 és 31 m3 –es konténerekkel történik.

A konténer kiszállítására, illetve a hulladék elszállítására vonatkozó megrendeléseket három munkanappal a szállítás előtt vesszük fel.

A szolgáltatás ára függ a konténer méretétől és a hulladék fajtájától.

A szolgáltatási díj magában foglalja a konténer szállításának és a hulladék elhelyezésének költségét, valamint a bérleti díjat*.

*bérleti díjat akkor kell fizetni, hogyha a konténerek használati ideje meghaladja a 3 napot.

Ügyfélfogadó iroda :

Tel.  0266 372 718

Program:  Hétfő – Péntek  8:00 – 16:30

                  Péntek   8:00 – 14:00

 

VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Cégünk Hargita megye területén jogi személyekkel kötött szerződések alapján szállít el veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékot.

Cégünk a 2002/856 Kormányrendelet szerinti hulladékosztályba tartozó veszélyes hulladékokat jogosult átvenni. Így, az alábbi veszélyes hulladékok összegyűjtését, elszállítását és ideiglenes tárolását biztosítjuk: fáradt olaj, elemek és akkumulátorok, környezetszennyező csomagolóanyagok, világítótestek, festékek és lakkok, lejárt vegyi anyagok, stb.

Ügyfélfogadó iroda :

Tel.  0266 372 718, 0730 711 384

Kapcsolattartó személy :

Bodó Katalin - hulladékgazdálkodási menedzser

Program:  Hétfő – Péntek  8:00 – 16:30

                  Péntek   8:00 – 14:00

 

TÉLI GÉPI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

A tél beköszöntével a jeges, havas utak és parkolók hómentesítésére nagyteljesítményű szóró- és kotrógépekkel állunk jogi személy megrendelőink rendelkezésére.

A hótalanításhoz az alábbiakat használjuk: kalcium-klorid, magnézium-klorid vagy nátrium-klorid.

Szerződéses partnerei vagyunk több fontos áruháznak, továbbá számos, vállalkozói szférában tevékenykedő cégnek is.

Ügyfélfogadó iroda :

Tel.  0266 372 718, 0730 711 359

Kapcsolattartó személy :

Balázs Botond – szállítási vezető

Program:  Hétfő – Péntek  8:00 – 16:30

                  Péntek   8:00 – 14:00