Societatea noastră şi-a început activitatea în anul 1997, din anul 2008 a făcut parte din grupului AVE din Austria, iar începând cu anul 2014 este parte a Grupului de firme NHSZ din Ungaria. Principiile politici noastre comerciale este îndeplinirea cu onestitate a obligaţiilor noastre asumate,  în vederea protejării mediului şi construirea unor relaţii parteneriale corecte şi de încredere cu partenerii noştri de afaceri.

Firma noastră oferă servicii complexe operatorilor economici:

  • colectarea şi transportul deşeurilor menajere
  • colectarea şi transportul deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere
  • colectarea, transportul şi valorificarea deşeurilor reciclabile
  • colectarea, transportul şi valorificarea deşeurilor tehnologice reciclabile
  • dotarea cu pubele de 120l, 240l,1100l, containere de 5,15, 20, 31 mc
  • deszăpezire şi împrăştiat material antiderapant
  • preluarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice.

Grupul nostru de firme colectează aproape toate sortimentele de deşeuri, de ex. sticlă, hărtie, cartoane, metal, deşeuri periculoase şi nepericuloase, deşeuri menajere, deşeuri DEEE, deşeuri reziduale.

RDE HURON SRL asigură deservirea clienţilor cu autospeciale moderne de transport a deşeurilor. Deţinem service propriu pentru întreţinerea şi repararea maşinilor, a containerelor şi a utilajelor utilizate zi de zi.

Asigurăm clienţilor noştri posibilitatea de achiziţie a pubelelor de calitate superioară, de 120, 240 l, respectiv in cazul persoanelor juridice, posibilitatea închirierii containerelor de 1,1mc, 5 mc, 7 mc, 20 mc, 31 mc.

Pentru societatea noastră este primordială construirea şi menţinerea unui mediu curat şi acceptabil, iar pentru asta investim în mod continuu în dezvoltarea tehnică şi profesională a societăţii.

Toţi colegii de la RDE HURON SRL depun eforturi mari pentru a asigura clienţilor noştri servicii de calitate ridicată. De aceea au fost introduse sistemele de management ISO 9001, ISO 140001 şi ISO 18001.

Echipa noastră este formată din specialişti în protecţia mediului, economie, drept.

Pe lângă colegii din echipa administrativă, dispunem de specialişti având formare profesională tehnică, şoferi cu experienţă, şi muncitori motivaţi.

Cunoştinţele colegilor noştri, experienţa dobândită în diferite ţări, dotarea tehnică, şi forţa unei firme cu capital solid asigură clienţilor noştri condiţii ideale pentru rezolvarea problemei legate de gestionarea deşeurilor.

Printre clienţii cu contracte complexe ale firmei RDE HURON  se numără firme precum Dedeman , Kaufland Romania, Perla Harghitei, Romaqua Group etc.

Suntem partenerii autorităţilor locale în proiecte de finanţare legate de protecţia mediului, a organizaţiilor civile, asigurând suport material sau tehnic, iar experţii noştri sunt la dispoziţia celor interesaţi de gestionarea deşeurilor.

Dorim să fim parteneri corecţi, utili, stabili, care respectând legislaţia, să asigurăm partenerilor noștri de afaceri soluţii moderne şi întotdeauna accesibile.