SALUBRIZARE MENAJERĂ

Principala activitate a societății noastre este prestarea serviciului de salubrizare în diferite localităţi, având ca beneficiari atât persoane fizice, cât şi agenţi economici, instituţii publice, precum și asociaţii de locatari şi proprietari. Colectarea și transportul deșeurilor în mod regulat și irreproșabil, constituie servicii extrem de importante, care presupun o responsabilitate majoră din partea celui care le prestează, deoarece sănătatea publică în viața cotidiană a unei așezări este un factor determinant şi necesar.

Obiectivul major al conducerii societăţii noastre a fost convingerea populaţiei şi a conducerii localităţilor de necesitatea introducerii pe piaţă a unui sistem european de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor menajere, care s-a putut realiza numai prin modernizarea rapidă a acestui sistem, respectiv prin reîînoirea parcului de utilaje şi echipamente, la unul performant și specific acestei activități. Astfel, flota noastră de autovehicule este una modernă, care ne permite să satisfacem nevoile clienților noști la cel mai înalt nivel, în condiții stricte ale protecției mediului și în limite rentabilităţii.

Factorii determinanți pe care le avem în vedere cu ocazia asumării unor contracte de salubrizare cu diferiţi beneficiari sunt: aplicarea unei tehnologii moderne, automatizarea operaţiilor, calitatea, estetica şi rentabilitatea serviciului prestat.

În activitatea de colectare a diferitelor tipuri de deşeuri punem la dispoziţia beneficiarilor recipiente de deşeuri de 120-240-1100 litri,  prin achiziţie directă, închiriere sau folosinţă gratuită, după caz, utilizând deasemenea containere de 5-7-10-31 m3 în sistem de închiriere pentru beneficiarii persoane juridice.

În cadrul servicilor de colectare și transport se efectuează următoarele servicii:

Colectarea şi transportul deşeurilor menajere

Colectarea şi transportul deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale

Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile

Colectarea deşeurilor voluminoase

Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii provenite din locuinţe

Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase

Colectarea şi transportul deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice

 

Deşeurile reziduale sunt depozitate la depozitul ecologic autorizat în judeţul Harghita situat pe Platoul Cekend, construit în conformitate cu standardele naţionale şi europene.

Societatea noastră efectuează colectarea și  transportul deșeurilor municipale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în mai multe comune şi oraşe din județul Harghita, de exemplu: Ciceu, Siculeni, Racu, Săndominic, Frumoasa, Păuleni-Ciuc, Lunca de Sus, Lunca de Jos, Ocland, Merești, Tusnad Băi, Voșlobeni, Suseni, Tulgheş, Borsec, Subcetate, Gălăuțas, Cîrța, Tomești, etc.

 

Informaţii privind încheierea contractelor şi colectarea deşeurilor

Îi rugăm pe stimații beneficiari ai serviciilor noastre de salubrizare, să plaseze recipientele de colectare a deșeurilor, astfel încât acestea să fie bine vizibile și ușor accesibile, până la ora 6 dimineața, în ziua transportului.  Programul de colectare vezi aici.

Efectuarea golirii recipientelor se va realiza numai în condițiile stabilite în contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate. Acestea pot fi încheiate, modificate sau reziliate la sediul societăţii noastre din municipiul Miercurea Ciuc, str.Bolyai nr. 31, la departamentul  pentru clienţi, sau prin intermediul agenţilor noştri responsabili pentru încheierea contractelor, care se deplasează la fața locului, după o programare prealabilă.

Puteți consulta aici condițiile contractuale generale.

În vederea solicitări unui recipient de colectare, sau dacă doriți înlocuirea recipientului de colectare, apelați la serviciul nostru de relații cu clienții la nr. de telefon 0266 372 718.

Serviciul de relații cu clienții:

Tel.  0266 372 718

Program:  Luni – Joi 8:00 – 16:30

                  Vineri 8:00 – 14:00

 

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ŞI INDUSTRIALE

Protecția mediului și menținerea integrității acestuia pentru generațiile viitoare constituie o sarcină comună. Un element fundamental în acest scop este gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, prin colectarea selectivă a acestora.

Obiectivul colectării selective a deșeurilor constă în reducerea cantității deșeurilor depozitate , protecția mediului, moderarea impactelor negative asupra acesteia și a poluării, respectiv recuperarea și valorificarea materialelor reciclabile.

Firma noastră a inițiat colectarea selectivă a deșeurilor în conformitate cu cerințele legale, ca parte a serviciilor publice, în toate localitățile unde desfăşoară activitatea prin patreneriat cu Ecorom Ambalaje S.A.

Colectarea se face prin realizarea „insulelor“ de colectare selectivă dotate cu containere tip “clopote” de trei tipuri şi containere de 1100l, pentru 4 sortimente de ambalaje: Hârtie, plastic, metal și sticla.

Insulele de colectare sunt amenajate în general în apropierea unor instituții, magazine, centre comerciale, cartiere rezidențiale, intersecții mai aglomerate.

Recipientele de colectare selectivă sunt golite de vehicule speciale tip abroller prevăzute cu macara, în containere de 31 m3, compartimentate.

Societatea noastră este autorizată pentru preluarea tipurilor de deşeuri din gama de deşeuri conform H.G. 856/2002. Astfel, în depozitul nostru primim următoarele tipuri de deșeuri reciclabile: ambalaje de hârtie,ambalaje de carton, ambalaje de plastic PE; PP; PET;HDPE;PVC;PC (folie color, incolor), ambalaje de metal, ambalaje de sticlă, articole electrice,electronice și electrocasnice - DEEE, metale feroase și neferoase.

În caz de cantități mai mari (peste 100 kg), efectuăm și transportul deșeurilor enumerate mai sus pe bază de programare, pe teritoriul judeţului Harghita, pe bază de contract.

Serviciul de relații cu clienții:

Tel.  0266 372 718, 0730 711 384

Persoană de contact:

Bodó Katalin - Manager de gestionare a deșeurilor 

 Program:  Luni – Joi 8:00 – 16:30

                  Vineri 8:00 – 14:00

 

TRANSPORT DE DEȘEURI - PĂMÂNT ȘI MOLOZ ÎN CONTAINERE

Societatea noastră este autorizat să efectueze transportul deșeurilor constând din pământ şi moloz pe teritoriul judeţului Harghita, pe bază de contract încheiat cu persoane juridice.

Vă informăm asupra faptului că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, eliminarea în siguranță a deșeurilor poluante pentru mediu este posibilă numai dacă această activitate este asigurată de un gestionar care dispune de autorizație în acest sens.

Se califică drept moloz pur deșeurile din construcții și dărâmături de ziduri, care nu conțin: hârtie, plastic, metale, deșeuri verzi, cauciuc, sticlă, etc.

Transportul de deșeuri, pământ și moloz se efectuează în containere de 5, 7, 10, 15 și 31 m3.

Comenzile referitoare la livrarea containerelor, respectiv transportul deșeurilor  se primesc cu trei zile  lucrătoare înainte de a efectua transportul.

Prețul prestației depinde de dimensiunea containerelor și tipul deșeurilor.

Prețul serviciului cuprinde costul livrării containerelor, chiria*, transportul și prețul eliminării deșeurilor.

*se achită chirie, dacă necesită folosirea containerelor peste 3 zile.

Serviciul de relații cu clienții:

Tel.  0266 372 718

 Program:  Luni – Joi 8:00 – 16:30

                  Vineri 8:00 – 14:00

 

TRANSPORT DE DEȘEURI - INDUSTRIALE, PERICULOASE ŞI NEPERICULOASE

Societatea noastră efectuează transportul deșeurilor industriale periculoase şi nepericuloase pe teritoriul judeţului Harghita, pe bază de contract încheiat cu persoane juridice.

Societatea noastră este autorizată pentru preluarea tipurilor de deşeuri periculoase din gama de deşeuri conform H.G. 856/2002. Astfel, efectuăm colectarea, transportul şi stocarea temporară a  următoarelor deșeuri periculoase: uleiuri uzate, baterii și acumulatoare, materiale de ambalat poluante, corpuri de iluminat, lacuri și vopsele, substanțe chimice cu termenul de valabilitate expirat, etc.

Serviciul de relații cu clienții:

Tel.  0266 372 718, 0730 711 384

Persoană de contact:

Bodó Katalin - Manager de gestionare a deșeurilor 

 Program:  Luni – Joi 8:00 – 16:30

                  Vineri 8:00 – 14:00

 

DESZĂPEZIRE MECANICĂ ÎN TIMPUL IERNII

Odată cu sosirea iernii stăm la dispoziția clienților noștri –persoane juridice cu autospeciale și utilaje de deszăpezire şi de împrăștiere de material antiderapante pentru deszăpezirea drumurilor și parcărilor înghețate, înzăpezite.

Pentru deszăpezire folosim: clorură de calciu, clorură de magneziu sau clorură de sodiu.

Suntem parteneri contractuali ai mai multor centre comerciale importante, precum și a numeroase firme active în sectorului antreprenorial.

Serviciul de relații cu clienții:

Tel.  0266 372 718, 0730 711 359

Persoană de contact:

Balazs Botond - Coordonator transport

Program:  Luni – Joi 8:00 – 16:30

                  Vineri 8:00 – 14:00